Sebevědomí. Co to je? Jak ho získám?

10.08.2021

Sebevědomí znamená být si vědom své vlastní ceny. Co si pod tím představit? Sebevědomí definuje to, jaký postoj máme k sobě samé, jak sami sebe vidíme, jak si sami sebe ceníme, vážíme, to jak o sobě přemýšlíme. Není důležité, to, jak nás vidí ostatní, důležité je to, jak se vidíme my sami. To je něco, co vyzařujeme pro okolí. Přesně řečeno, když si budu připadat méně důležitá, nepodstatná, škaredá, tlustá.. stejně tak mě bude vnímat okolí. Když se naopak začnu mít ráda taková, jaká jsem, budu pro okolí přitažlivá. 

Sebevědomí jde ruku v ruce se sebeúctou a sebedůvěrou. Nikdy nebudete mít dost sebeúcty, když o sobě nebudete smýšlet v dobrém. Sebeúcta prostě znamená, že ze sebe máte dobrý pocit. A když ze sebe máte dobrý pocit, rozvinete sebedůvěru. Ta pak buduje sebeúctu. Jedno vychází z druhého. Jelikož sebeúcta je to, co si o sobě myslíte, máte tedy absolutní volnost myslet si o sobě cokoli. Tak proč byste se měly vědomě ponižovat?

Každý se narodil s velkou sebejistotou. Přišli jste na tento svět a věděli jste jak jste báječní, dokonalí. Jako malé děti jste věděli, že jste středem pozornosti. Nebáli jste se požádat o to, co jste chtěli. Svobodně jste vyjadřovali emoce. Byli jste naplněni láskou a sebejistotou. Kde se tyto pocity během života poděly? Během dětství vám rodiče postupně předávali své pocity nejistoty a naučili vás mít pocit strachu a neschopnosti. V tom okamžiku jste začali zavrhovat svou velkolepost. Začali jste o sobě pochybovat. Tyto myšlenky a pocity nikdy nebyly pravdou, ale vy jste je postupně v pravdu přijali. Proto je potřeba navrátit se zpět do doby, kdy jste opravdu věděli, jak se milovat.

Pár typů, jak se mít ráda:

1) Začni vnímat, to, co si o sobě myslím, říkám a  opakuji

- Zkuste si všímat myšlenek, úsudků, které o sobě máte a často si je opakujete. Je dobré, když se u nich přistihnete a napíšete si je třeba na papír. Čím víc si jich napíšete, tím lépe s nimi můžete pracovat.

2) Změn své myšlenky

- Je potřeba s myšlenkami a pocity pracovat. Proto, abychom se začali mít rádi je potřeba myšlenky změnit z negativních na pozitivní.

Příklady:

1. Nelíbí se mi jak vypadám ---- Líbí se mi, jak vypadám, jsem krásná, jsem se sebou spokojená.


2. Nejsem si jista svými schopnostmi ---- Jsem přesvědčená, že zvládnu vše, co chci. Jsem schopná žena.


3. Pokládám se za špatného člověka. -----Jsem dobrý člověk, myslím pozitivně a pozitivní energii předávám ostatním.


4. Lituji chyb, které jsem udělala. ---- Nelituji chyb, které jsem udělala, beru je jako součást života, jako ponaučení, jako dobrou zkušenost, kterou v budoucnu nebudu opakovat.


5. Závidím ostatním. ---- Nezávidím ostatním. Jsem vděčná za to, co mám.


6. Srovnávám se ostatními. ----- S nikým se nesrovnávám. Chci být pouze lepší verzí sama sebe. Pracuji na sobě a neustále se posouvám.


7. Nerada říkám, kolik mi je.----- Ráda se chlubím svým věkem. Jsem pyšná na to, jak vypadám. 


8.  Je mi nepříjemné, když mi lidé skládají poklony. ---- Jsem ráda, když mi lidé skloní poklonu, když mě za něco pochválí. Potěší mě to.

3) Práce se zrcadlem

- Jde zkrátka jednoduše o to, že se na sebe díváte do zrcadla, když pronášíte své utvrzovací věty.

- Dnes se totiž většina lidí, podívá do zrcadla a řekne si o sobě něco negativního, zkritizuje se. 

- Pohlédnout sobě do očí a pronést něco pozitivního je jednou z nejrychlejších cest, jak se začít mít ráda. Je fajn, když projdete přes den kolem zrcadla, zastavit se, podívat se na sebe a říct si něco pěkného, pozitivního.